هولوسِن

میان زندگی و آگاهی انسان با حیات سیاره زمین ارتباط نزدیکی برقرار است. وقتی شیوه کهنه آگاهی از بین می رود ظاهر سیاره ما دستخوش دگرگونی های عظیم می شود. چنین تحول هایی چهره زمین را تغییر می دهد و سطح تجربه نشده‌ای از زندگی را پیش روی انسان می گذارد.  تحولی که آثارش تا سال‌ها در زندگی بشر ماندگار خواهد شد. ما نظیر این  رویداد را هولوسن  یافتیم.

 

هولوسن دوره معاصر زمین شناسی که پس از وقوع آب و هوایی متعادلی را برای ظهور تمدن بشر به وجود آورد، نقطه تحول زمین در زندگی انسان است که تا به امروز ادامه دارد. آنچه در عصر مدرن منجر به تغییر سبک زندگی و خلق مسیری رو به جلو برای انسان است؛ دانش یادگیری و کسب مهارت های کاربردی در ابعاد مختلف است. هولوسن با فلسفه ایجاد تحول و ارتقاء دانش افراد می خواهد مانند آنچه در ده هزار سال قبل روی زمین رخ داد و زمینه طبیعی آغاز حیات بشر را فراهم کرد، دنیای آموزش و یادگیری را با کیفیتی منحصر به فرد در عصر دیجیتال متحول کند.

 

تفاوت نمی‌کند در چه سطحی از جامعه هستید. چه شغلی دارید و نگاه شما به زندگی چگونه است. در زمانی که سرعت رشد دانش فراتر از تصور است یادگیری و آموزش برای پیشرفت، به دست آوردن و در یک کلام “بهتر زندگی کردن” اجتناب ناپذیر است. هولوسن منبع الهام ماست تا کنار هم آموختن و یادگیری را به تجربه ای متفاوت در زندگی تبدیل کنیم. تجربه ای که در کنار پیشرفت خود و اطرافیان؛ خلق ثروت مادی و معنوی را به دنبال داشته باشد. ما در هولوسن بخشی از دایره وسیع دانش را در ساختاری مدرن، متفاوت و با جزئیات کاربردی در زمینه های  بولت‌ژورنال، طراحی‌سایت و سئو در اختیار مخاطبان خود قرار می‌دهیم و کیفیت را به عنوان وجه تمایز خود برگزیده ایم.

هولوسِن

میان زندگی و آگاهی انسان با حیات سیاره زمین ارتباط نزدیکی برقرار است. وقتی شیوه کهنه آگاهی از بین می رود ظاهر سیاره ما دستخوش دگرگونی های عظیم می شود. چنین تحول هایی چهره زمین را تغییر می دهد و سطح تجربه نشده‌ای از زندگی را پیش روی انسان می گذارد.  تحولی که آثارش تا سال‌ها در زندگی بشر ماندگار خواهد شد. ما نظیر این  رویداد را هولوسن  یافتیم.

 

هولوسن دوره معاصر زمین شناسی که پس از وقوع آب و هوایی متعادلی را برای ظهور تمدن بشر به وجود آورد، نقطه تحول زمین در زندگی انسان است که تا به امروز ادامه دارد. آنچه در عصر مدرن منجر به تغییر سبک زندگی و خلق مسیری رو به جلو برای انسان است؛ دانش یادگیری و کسب مهارت های کاربردی در ابعاد مختلف است. هولوسن با فلسفه ایجاد تحول و ارتقاء دانش افراد می خواهد مانند آنچه در ده هزار سال قبل روی زمین رخ داد و زمینه طبیعی آغاز حیات بشر را فراهم کرد، دنیای آموزش و یادگیری را با کیفیتی منحصر به فرد در عصر دیجیتال متحول کند.

 

تفاوت نمی‌کند در چه سطحی از جامعه هستید. چه شغلی دارید و نگاه شما به زندگی چگونه است. در زمانی که سرعت رشد دانش فراتر از تصور است یادگیری و آموزش برای پیشرفت، به دست آوردن و در یک کلام “بهتر زندگی کردن” اجتناب ناپذیر است. هولوسن منبع الهام ماست تا کنار هم آموختن و یادگیری را به تجربه ای متفاوت در زندگی تبدیل کنیم. تجربه ای که در کنار پیشرفت خود و اطرافیان؛ خلق ثروت مادی و معنوی را به دنبال داشته باشد. ما در هولوسن بخشی از دایره وسیع دانش را در ساختاری مدرن، متفاوت و با جزئیات کاربردی در زمینه‌های بولت‌ژورنال، طراحی‌سایت و سئو در اختیار مخاطبان خود قرار می‌دهیم و کیفیت را به عنوان وجه تمایز خود برگزیده ایم.

فلسفه نام هولوسِن

طبیعت منبع کمال و آگاهی است. ما در جستجوی نام برند به مفهومی در طبیعت که منجر به تحولی شگفت انگیز و رو به رشد برای ارتقا و پیشرفت انسان شده است فکر کردیم. فراگیری دانش، کاربرد صحیح و قدرتی که با یادگیری برای انسان فراهم می‌شود در معنایی نزدیک با تحولی قرار می گرفت که در طبیعت به دنبال آن بودیم. چنین رویدادی در بزرگترین مقیاس خود روی زمین، در “هولوسن” رخ داده است.

 

هولوسن آخرین دوره زمین شناسی است که از حدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ سال پیش آغاز شده و آمادگی لازم برای تغییرات بزرگ فرهنگی و استقرار انسان های هوشمند را در زمین فراهم کرده است. تا پیش از وقوع هولوسن، بستر مناسبی برای جهش های فرهنگی اجتماعات انسانی به وجود نیامده بود و  تغییرات رفتاری و معیشتی انسان ها بسیار تدریجی پیش می رفت.

فلسفه نام هولوسِن

طبیعت منبع کمال و آگاهی است. ما در جستجوی نام برند به مفهومی در طبیعت که منجر به تحولی شگفت انگیز و رو به رشد برای ارتقا و پیشرفت انسان شده است فکر کردیم. فراگیری دانش، کاربرد صحیح و قدرتی که با یادگیری برای انسان فراهم می‌شود در معنایی نزدیک با تحولی قرار می گرفت که در طبیعت به دنبال آن بودیم. چنین رویدادی در بزرگترین مقیاس خود روی زمین، در “هولوسن” رخ داده است.

 

هولوسن آخرین دوره زمین شناسی است که از حدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ سال پیش آغاز شده و آمادگی لازم برای تغییرات بزرگ فرهنگی و استقرار انسان های هوشمند را در زمین فراهم کرده است. تا پیش از وقوع هولوسن، بستر مناسبی برای جهش های فرهنگی اجتماعات انسانی به وجود نیامده بود و  تغییرات رفتاری و معیشتی انسان ها بسیار تدریجی پیش می رفت.

هولوسِن؛ آغاز یک تغییر بزرگ

هولوسن از دو کلمه یونانی “هولوس” به معنای “تمام” و “کینوس” در مفهوم “جدید” به وجود می‌آید تا در کنار هم نامی به معنی “کاملا جدید” داشته باشیم. نام هولوسن استعاره از تحولی مثبت که زمینه ظهور تمدن انسان را فراهم کرده است آنچه از فلسفه برند برای رویدادی کاملا نو که قرار است زندگی انسان را در جریانی مثبت متحول کند را نمایش می دهند.

هولوسِن؛ آغاز یک تغییر بزرگ

هولوسن از دو کلمه یونانی “هولوس” به معنای “تمام” و “کینوس” در مفهوم “جدید” به وجود می‌آید تا در کنار هم نامی به معنی “کاملا جدید” داشته باشیم.

 

نام هولوسن استعاره از تحولی مثبت که زمینه ظهور تمدن انسان را فراهم کرده است آنچه از فلسفه برند برای رویدادی کاملا نو که قرار است زندگی انسان را در جریانی مثبت متحول کند را نمایش می دهند.