طراحی سایت

دوره آموزشی صفر تا صد جاوا؛ از صفر جاوا را یاد بگیرید و با Spring Boot وب اپلیکیشن خودتان را بنویسید و به راحتی وارد بازار کار شوید....

از کلمپوزیت پترن جهت ساخت اشیاء بصورت درخت سلسله مراتبی زمانی که قرار است با گروهی از اشیاء رفتار مشابهی انجام داد استفاده میشود....

از دیزاین پترن Bridge یا پل زمانی استفاده میشود که بخواهیم بین انتزاع یا abstraction با پیاده سازی یا implementation یک جداسازی انجام دهیم....