برنامه نویسان قهرمان

قهرمان برنامه نویسی چه شخصی است؟ دانشجویانی که آموزش‌ها را دیدیده‌اند و پروژه‌های خودشان را با استفاده از علمی که کسب کرده‌اند، پیاده سازی می‌کنند.در این صفحه تعدادی از پروژه‌هایی که توسط دانشجویان دوره طراحی شده است، قابل مشاهده است.

Holosen Heroes