آموزش طراحی سایت

این پترن شبیه به یک آژانس استخدام منابع انسانی است. باید شخصی را جهت انجام استخدام افراد بگذارید که اطلاعات مورد نیاز برای استخدام رده ها و سمت...