دیزاین پترن یا الگو طراحی (Design Patterns) چیست؟

دیزاین پترن یا الگو طراحی (Design Patterns) چیست؟

دیزاین پترن  در حقیقت راه حل مسائل طراحی نرم افزار هستند که بارها و بارها در دنیای توسعه نرم افزار تکرار میشوند. الگوهایی از طراحی قابل استفاده مجدد (reusable) و تعامل اشیاء.

کتاب Gang of Four یا به اختصار GOF الگوهای طراحی نرم افزار را مورد طبقه بندی قرار داده اند و در سال 1994 توسط همین گروه Gang of four یا دسته چهار انتشار پیدا کرده است.

چهار نویسنده این کتاب، اریک گاما (Erich Gamma)، ریچارد هلم (Richard Helm)، رالف جانسون (Ralph Johnson) و جان ولیزدس (John Vlissides) هستند.

دیزاین پترن چیست

انواع دیزاین پترن

دیزاین پترن ها به سه دسته کلی تقسیم میشوند.

 

Creational Design Patterns

یکی از زیرشاخه های الگوهای طراحی، Creational Design Patterns است. این الگو راهی جهت ساخت و ایجاد اشیاء (object) از کلاس ها را ارائه میدهد. ساخت یک شیء با استفاده از new کردن آن کلاس در اصطلاح hard code کردن راه حل خوبی نیست و بهتر است از الگوهای طراحی Creational استفاده کرد.

این الگو ها شامل دسته بندی های زیر میباشد:
(با کلیک روی هر کدام از دیزاین پترن ها میتوانید مطلب کاملی به همراه کد در رابطه با آن دیزاین پترن مطالعه نمایید)

 1. Factory Pattern
 2. Abstract Factory Pattern
 3. Singleton Pattern
 4. Prototype Pattern
 5. Builder Pattern

 

 Structural Design Patterns

یکی از زیرشاخه های الگوهای طراحی، Structural Design Patterns است. این الگوها درمورد چگونگی ترکیب اشیاء و کلاس ها بایکدیگر صحبت میکند.

 1. Adapter Pattern
 2. Bridge Pattern
 3. Composite Pattern
 4. Decorator Pattern
 5. Facade Pattern
 6. Flyweight Pattern
 7. Proxy Pattern

 

Behavioral Design Patterns

یکی از زیرشاخه های الگوهای طراحی، Behavioral Design Patterns است. تمرکز و وظیفه اصلی این دیزاین پترن ها تعامل اشیاء و جداسازی وظایف آن ها  از یکدیگر است.

 1. Chain Of Responsibility Pattern
 2. Command Pattern
 3. Interpreter Pattern
 4. Iterator Pattern
 5. Mediator Pattern
 6. Memento Pattern
 7. Observer Pattern
 8. State Pattern
 9. Strategy Pattern
 10. Template Pattern
 11. Visitor Pattern
آموزش دیزاین پترن حرفه ای
what-is-design-pattern

پرینت صفحه دانلود این آموزش

هولوسن

با من یاد بگیر

آموزش های بیشتر در وبسایت هولوسن : https://holosen.net

بدون نظر

**پرسش و پاسخ** سوال خود مطرح کنید.
امتیاز شما*