آموزش رایگان فرانت اند جلسه چهارم؛ ابزار خودتو آماده کن

آموزش رایگان فرانت اند جلسه چهارم؛ ابزار خودتو آماده کن

سلام خدمت دوستان و همراهان عزیز هولوسن

این دوره برنامه نویسی فرانت اند (front-end) تحت وب، با زبان های HTML و CSS را شامل میشود.

در جلسه اول با معرفی آموزش رایگان front end در خدمتتان بودیم. و در جلسات گذشته با زبان HTML آشنا شدیم و همینطور با ساخت اولین صفحه HTML در خدمتتان بودیم . در این جلسه که معرفی و نصب اکستنشن‌های مرورگر کروم و Visual Studio Code می باشد در خدمتتان هستیم.

برای دانلود اکستنشن‌های VSCode روی لینک‌های زیر کلیک کنید.

 

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=formulahendry.auto-close-tag
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=formulahendry.auto-rename-tag
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=HookyQR.beautify
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=anseki.vscode-color
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ecmel.vscode-html-css
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=abusaidm.html-snippets
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=mkaufman.HTMLHint
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Zignd.html-css-class-completion
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=xabikos.JavaScriptSnippets
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=bierner.lit-html
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ritwickdey.LiveServer
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=christian-kohler.path-intellisense
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=vscode-icons-team.vscode-icons

 

برای دانلود اکستنشن‌های Chrome روی لینک‌های زیر کلیک کنید.

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/colorpick-eyedropper/ohcpnigalekghcmgcdcenkpelffpdolg?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/cssviewer/ggfgijbpiheegefliciemofobhmofgce
https://chrome.google.com/webstore/detail/whatfont/jabopobgcpjmedljpbcaablpmlmfcogm/related
https://chrome.google.com/webstore/detail/json-formatter/bcjindcccaagfpapjjmafapmmgkkhgoa?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/meta-seo-inspector/ibkclpciafdglkjkcibmohobjkcfkaef?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/wappalyzer-technology-pro/gppongmhjkpfnbhagpmjfkannfbllamg?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/window-resizer/kkelicaakdanhinjdeammmilcgefonfh/
https://chrome.google.com/webstore/detail/browserstack/nkihdmlheodkdfojglpcjjmioefjahjb
https://chrome.google.com/webstore/detail/lambdatest/fjcjehbiabkhkdbpkenkhaahhopildlh
https://chrome.google.com/webstore/detail/css-peeper/mbnbehikldjhnfehhnaidhjhoofhpehk?hl=en

هولوسن

با من یاد بگیر

آموزش های بیشتر در وبسایت هولوسن : https://holosen.net

بدون نظر

**پرسش و پاسخ** سوال خود مطرح کنید.
امتیاز شما*